Eerstelijnsadvies

Bij het nemen van belangrijke beslissingen in uw professioneel – of privéleven voorkomt u veel juridische problemen door vooraf een eerste advies in te winnen. 

Opmaak contracten en verbintenissen

Eerst luisteren wij naar wat U in grote lijnen bent overeengekomen met uw toekomstige contractpartij: uw klant, leverancier, medewerker, consultant, overnemer van uw bedrijf, enz... We stellen een ontwerpcontract op. We bespreken stap voor stap de verschillende clausules . We maken een inschatting van de risico's bij elke wijziging of weglating. Dit doen we ook bij contracten die door uw toekomstige contractpartij aan u worden voorgelegd.

Onderhandelen bij meningsverschillen en conflicten

Wij begeleiden u bij het kiezen van de juiste aanpak: wenst u onmiddellijk (in) te vorderen of trachten we een minnelijke oplossing te vinden? Als er snel en krachtdadig opgetreden moet worden om bv. andere schuldeisers voor te zijn, beslag te leggen, spoedeisende maatregelen (in kortgeding) te vorderen, kan u rekenen op een doortastende aanpak.

Procedures voor de verscheidene rechtsinstanties

Soms is een procedure de enige mogelijkheid en /of onvermijdelijk om uw rechten te vrijwaren of af te dwingen. U wordt gedagvaard, wij nemen uw verdediging op ons.

Instanties waarvoor wij optreden :

  • Vredegerechten
  • Politierechtbanken
  • Rechtbank van Eerste Aanleg (burgerlijk en correctioneel)
  • Rechtbank van Koophandel
  • Arbeidsrechtbank
  • Hof van Beroep
  • Arbeidshof
  • Arbitrage-instanties
Lees meer


Home  |  Ilse Van Overloop  |  Eerstelijnsadvies  |  Cliënteel  |  Getuigenissen  |  Contact