Getuigenissen

Wat een verademing om met een advocatenkantoor te werken dat meedenkt “als ondernemer” en de economische aspecten mee in ogenschouw neemt bij het verlenen van juridisch advies.

***

Er wordt ten allen tijde pragmatisch en kostenefficiënt gewerkt.

***

Geen strikt juridisch advies, doch een uiteenzetting van de juridische principes gevolgd door een praktische en haalbare toepassing.

***

Ik voelde me begrepen en verdedigd waardoor een aanzienlijke last van mijn schouders viel.

***

Een voor mij onontwarbaar kluwen van rechtsregels werd overzichtelijk voorgesteld.

***

Door voorbeelden uit de rechtspraak werden pro’s en contra’s besproken om al dan niet tot procedure over te gaan.

***

Een juridische veldslag die al jarenlang aansleepte werd, na het consulteren en het overnemen door mter. Van Overloop, door onderhandelingen en een minnelijke regeling beëindigd.

 

Home  |  Ilse Van Overloop  |  Eerstelijnsadvies  |  Cliënteel  |  Getuigenissen  |  Contact