Grote bedrijven

Aanvulling op juridische dienst

Grote ondernemingen hebben vaak een juridische dienst of toch tenminste een jurist in huis. Voor veel zaken zal dit voldoende zijn. Toch is in bepaalde gevallen het inschakelen van een derde partij wenselijk en verstandig. Advocatenkantoor Ilse Van Overloop staat klaar op bedrijven bij te staan bij hun juridische kwesties.

Besluitvorming, vordering en verweer

In geval van besluitvo besluitvorming, vordering en verweer zijn de expertise en praktijkervaring een belangrijke meerwaarde bij de besluitvordering en het verweer.

Sluitende contracten

Bij het opstellen van contracten is de samenwerking met Advocatenkantoor Ilse Van Overloop essentieel. Wij luisteren naar wat door u in grote lijnen is overeengekomen met uw toekomstige contractpartij (klant, leverancier, medewerker, consultant, overnemer van uw bedrijf,..). Op basis van die gegevens stellen wij een ontwerpcontract op.

Daarna volgt een bespreking waarbij we de (commerciële) haalbaarheid van verscheidene clausules en de risico-inschatting van weglating of wijziging overlopen. Op die manier komen we tot een juridisch waterdicht contract.


We hanteren dezelfde werkwijze bij het nalezen van (ontwerp-) contracten die opgesteld zijn door uw toekomstige contractpartij en aan u ter ondertekening zijn voorgelegd.

Onderhandelen van samenwerkingsakkoorden

Bij het aangaan van een samenwerking of bij de overdracht van uw bedrijf zijn grondige besprekingen noodzakelijk. Voor die onderhandelingen schakelt u best Advocatenkantoor Ilse Van Overloop in. Wij zorgen er voor dat u juridisch volledig in orde bent. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Meningsverschillen oplossen

Moesten er toch problemen opduiken,  het oplossen van meningsverschillen in het algemeen is een belangrijk deel van ons werk. Procedures voor de verscheidene rechtsinstanties zijn uiteraard onze expertise en dit zowel als eiser als verweerder.

De cliënt heeft als eiser de keuze tussen:

  • een onmiddellijke gerechtelijk wenst invordering

  • een poging tot een minnelijke oplossing

Soms moet er snel en krachtdadig worden opgetreden om bijvoorbeeld andere schuldeisers voor te zijn, beslag te leggen, spoedeisende maatregelen (in kortgeding ) te vorderen, …

Home  |  Ilse Van Overloop  |  Eerstelijnsadvies  |  Cliënteel  |  Getuigenissen  |  Contact