Ilse Van Overloop

Studies en start carrière

Meester Ilse Van Overloop studeerde in 1987 met grote onderscheiding af aan de universiteit te Antwerpen (UFSIA en UIA). Nog datzelfde jaar begon ze haar stage aan de balie van Antwerpen. In 1990 volgde de inschrijving op het tableau en startte ze haar eigen kantoor op.

Vaardigheden aanscherpen

Al van bij de aanvang van haar carrière als advocaat had mter.  Ilse Van Overloop de voorkeur voor handelsrecht. Doch in een niet zo voor de hand liggende combinatie met strafrecht. Als strafpleiter stond ze meermaals voor het hof van Assisen. Daardoor ontwikkelde ze haar belangrijke vaardigheden als langdurige concentratie, alertheid,
ad-rem repliceren, ogenblikkelijke argumentatie en overtuigingskracht nog meer.

Ondernemingen, zelfstandigen, particulieren

De toestroom van KMO-cliënteel deed haar echter het pad van het strafrecht verlaten. Ze begon haar volledige aandacht te richten op de problematiek van ondernemingen en zelfstandigen, maar ook particulieren. Dit om een zo goed mogelijke service aan haar cliënteel te kunnen bieden.

Uitbreiding kantoor en samenwerking

Het kantoor werd gaandeweg uitgebreid met medewerkers die allen minstens vijftien jaar praktijkervaring hebben. 
Daarnaast werkt het kantoor samen met verscheidene beroepsgroepen en andere dienstverleners. Dit om een volledige service te kunnen bieden.

Meester Ilse Van Overloop is sinds 1992 voorzitter van de Aanvaardingscommissie van de Antwerpse Beroepsvereniging van Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren (BAB).


Home  |  Ilse Van Overloop  |  Eerstelijnsadvies  |  Cliënteel  |  Getuigenissen  |  Contact