Materies

Handels- en ondernemings- en vennootschapsrecht

Bij aanvang van de handelsactiviteit

Het opstarten van een zaak moet u heel wat keuzes maken. Gaat u al dan niet onder een vennootschapsvorm werken? En zo ja, welke vennootschapsvorm? Hoe richt u eigenlijk een vennootschap op? En hoe zit het met de algemene voorwaarden? Dat zijn allemaal vragen waarop Advocatenkantoor Ilse Van Overloop een antwoord heeft. Wij staan u bij bij de oprichting en zorgen voor sluitende algemene voorwaarden. Zo bent u juridisch volledig in orde en helemaal klaar om van uw zaak een succes te maken.

Bij het ondernemen

Ook wanneer u reeds actief bent, is juridische bijstand aangewezen.

Advocatenkantoor Ilse Van Overloop geeft adviest bij:

 • het opstellen en wijzigen van contracten

 • invorderen en betwisten facturen

 • verweer bij allerhande aanspraken/vorderingen

 • handelshuur

 • handelsagentuur

 • distriblutieovereenkomsten

 • vorderingen tot staking

 • niet toegelaten concurrentie

 • aansprakelijkheid en verzekering (burgerlijk aansprakelijkheid, brandverzekering, ABR, arbeidsongevallen,…)

 • betwistingen tussen vennoten en/of aandeelhouders

 • managementsconflicten

 • bestuurders-aansprakelijkheid

 • het organiseren van raden van bestuur en algemene vergaderingen van aandeelhouders

 • minderheidsvorderingen

 • uitkoop en uittredin

 • arbeidsrecht

 • ...

Bij het beëindigen van de handelsactiviteit

Wilt u uw zaak stopzetten of verkopen. Advocatenkantoor Ilse Van Overloop staat u bij:

 • bij de overdracht van de handelszaak

 • bij de overdracht van de (aandelen van de) vennootschap

 • bij de opvolging in het familiebedrijf

 • bij beslissing aanvraag WCO of faillissement

 • bij schadeclaims na overdracht

Immobiliënrecht

Advocatenkantoor Ilse Van Overloop is uw partner in immobiliënrecht in de ruime zin van het woord.
 • bouwrecht: alle bouwgeschillen, contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten, ABR, bijstand bij deskundigenonderzoeken

 • aannemingsrecht

 • koop-verkoop

 • optie-overeenkomsten
 • aankoop- en verkoopbeloften

 • alle huurgeschillen

 • mede-eigendom

Aansprakelijkheidsrecht

Wie is aansprakelijk bij schade? Hoe wordt deze kwestie afgehandeld. Advocatenkantoor Ilse Van Overloop staat u bij, of u nu benadeelde bent of aansprakelijke. En met welke schade dan ook. Dat kan gaan om letselschade, materiele schade, medische kosten of inkomstenverlies, maar ook om morele en esthetische schade. U kunt rekenen op advies, al dan niet in het kader van een verzekering, in verscheidene materies zoals verkeersrecht, strafrecht, bouwrecht, burenhinder, arbeidsongevallen, opvolgen van gerechtelijke en minnelijke expertises, enzovoort. 

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht is iets waar we allemaal weleens mee in aanraking komen:

 • huwelijk

 • samenwonen

 • echtscheiding en feitelijke scheiding

 • erfrecht en schenkingen

 • ...

Verkeersrecht en strafrecht

Ook voor betwistingen in het verkeer of strafrechtelijke kwesties is Advocatenkantoor Ilse Van Overloop uw betrouwbare partner. 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is soms een ingewikkeld kluwen. Advocatenkantoor Ilse Van Overloop staat zowel werknemers als werkgevers bij in alle zaken die met het arbeidsrecht te maken hebben.

Medisch recht

Het medisch recht gaat van medische aansprakelijkheid (van geneesheren, ziekenhuizen, en andere zorgverleners) tot de betwisting van facturen van ziekenhuisopname.

Ook het probleem van de arbeidsongeschiktheid bij mindervaliden is een belangrijk thema. Advocatenkantoor Ilse Van Overloop staat u bij:

 • bij betwistingen rond allerhande tegemoetkomingen zoals inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

 • hulp van derden

 • tussenkomsten van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH)

 • primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeitsuitkering

 • beroepsziekten

 • verlengde minderjarigheid

 • voorlopig bewindvoerder


 •  


Home  |  Ilse Van Overloop  |  Eerstelijnsadvies  |  Cliënteel  |  Getuigenissen  |  Contact