Particulieren

Specifieke juridische problemen

Particulieren krijgen soms te maken met specifieke juridische problemen. Denk daanbij aan de aankoop of de bouw van een woning, echtscheidingen, aansprakelijkheidskwesties, problemen met de verzekering, verkeerstovertredingen, ongevallen, medische problemen, erfkwestie, strafrechtelijke aanspraken, ...

Bemiddelen en adviseren

Advocatenkantoor Ilse Van Overloop staat particulieren bij met juridisch advies. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar een oplossing buiten de rechtbank door middel van een minnelijke schikking. Wij onderhandelen, bemiddelen en adviseren.

In de rechtbank

Als een oplossing uitblijft, staat Advocatenkantoor Ilse Van Overloop aan uw zijde om uw belangen in de rechtbank te verdedigen.

Home  |  Ilse Van Overloop  |  Eerstelijnsadvies  |  Cliënteel  |  Getuigenissen  |  Contact